Bơi thủy liệu từ sớm, đúng hay sai?

0
113

Có rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những trẻ em tham gia chương trình bơi cho trẻ sơ sinh đã có sự phát triển kỹ năng vận động tốt hơn so với nhóm đối chứng không tham gia chương trình này.

Nghiên cứu ban đầu của Tiến sĩ Sigmundsson và Tiến sĩ Hopkins đã mở ra cánh cửa cho hàng loạt các nghiên cứu về ảnh hưởng của chương trình bơi cho trẻ sơ sinh đối với khả năng vận động và phát triển trí tuệ của trẻ em. Các nghiên cứu sau đây từ khắp các quốc gia tiếp tục khai thác và làm rõ thêm những lợi ích và tác động của việc tham gia chương trình bơi cho trẻ nhỏ:

  1. Nghiên cứu “Infant Swimming Classes and Early Motor Development” của Jorge Dias tại Brazil năm 2013: Nghiên cứu này tập trung vào sự phát triển vận động sớm của trẻ em tham gia lớp học bơi cho trẻ sơ sinh tại Brazil. Kết quả cho thấy rằng việc tham gia lớp học bơi có tác động tích cực đến khả năng vận động và phát triển sớm của trẻ em.

Nước đóng vai trò trong việc nâng đỡ cơ thể bé, giúp bé dễ dàng học cách vận động các bộ phận trên cơ thể

  1. Nghiên cứu “Effects of Baby Swimming on Motor and Cognitive Development” của Tiến sĩ Caterina Pesce tại Ý năm 2022: Nghiên cứu này đi sâu vào tác động của chương trình bơi cho trẻ sơ sinh đến cả khả năng vận động và phát triển trí tuệ của trẻ em. Kết quả cho thấy rằng việc tham gia chương trình bơi có lợi ích cho cả khả năng vận động và trí tuệ của trẻ em.
  2. Nghiên cứu “Longitudinal study of infants receiving extra motor stimulation, full‐term control infants, and infants born preterm” của Tiến sĩ Audrey L. H. Van der Meer tại Na-Uy năm 2022: Nghiên cứu này tập trung vào việc so sánh sự phát triển vận động của trẻ em nhận thêm kích thích vận động, trẻ sinh đủ tháng và trẻ sinh non. Kết quả cho thấy chương trình bơi cho trẻ sơ sinh cùng với kích thích vận động bổ sung có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển vận động của trẻ em.
  3. Nghiên cứu “Benefits of Baby Swimming on Motor Development” của Tiến sĩ Irene Leo tại Ý năm 2022: Nghiên cứu này tiếp tục khảo sát lợi ích của chương trình bơi cho trẻ sơ sinh đối với khả năng vận động của trẻ em. Kết quả cho thấy việc tham gia chương trình bơi giúp cải thiện khả năng vận động của trẻ em.
  4. Nghiên cứu “Kids Intervention Therapy – Aquatic Environment” của Tiến sĩ Luize Bueno de Araujo tại Brazil năm 2020: Nghiên cứu này tập trung vào hiệu quả của chương trình điều trị tại môi trường nước cho trẻ em. Kết quả cho thấy việc tham gia chương trình bơi trong môi trường nước có tác động tích cực đến quá trình điều trị và phục hồi cho trẻ em.

Bơi thuỷ liệu là pháp giúp trẻ được vận động tự do thoát khỏi lực hút của trọng lực, mạnh dạng khám phá phương thức điều khiển cơ thể

Tổng thể, những nghiên cứu trên đã cung cấp thêm bằng chứng tích cực về lợi ích của việc tham gia chương trình bơi cho trẻ sơ sinh đối với sự phát triển vận động và phát triển trí tuệ của trẻ em. Các kết quả này đã đóng góp quan trọng vào việc khuyến khích và hỗ trợ cho các chương trình bơi dành cho trẻ sơ sinh trên toàn cầu.

Tiến sĩ Hermundur Sigmundsson là một giáo sư tiến sĩ tại Phòng thí nghiệm Sigmundsson tại Na-uy và là thành viên của Khoa Tâm lý, Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy. Ông là tác giả của cuốn sách “Chức năng sinh lý thể chất ở trẻ em” (Children’s Exercise Physiology) năm 2022, nghiên cứu về chức năng sinh lý của trẻ em trong việc tập luyện và vận động.

Tiến sĩ Brian Hopkins là một giáo sư tiến sĩ tại Đại học Lancaster, chuyên ngành Tâm lý học. Ông là tác giả của cuốn sách “Bách khoa toàn thư Cambridge về sự phát triển của trẻ em” (Cambridge Encyclopedia of Child Development) năm 2017, nghiên cứu về sự phát triển của trẻ em trong khía cạnh đa diện và toàn diện.

Cả hai nhà nghiên cứu đã đóng góp quan trọng vào lĩnh vực nghiên cứu về trẻ em và sự phát triển vận động của trẻ em, mang lại những kiến thức và hiểu biết quý giá cho cộng đồng nghiên cứu và giáo dục.

Th.s Ngọc Linh

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây